Časté dotazy

Nástup ubytování

  • Před nástupem ubytování vždy pracovní den předem kontaktujte správce: +420 603 381 140
  • Nástup na ubytování je možný každý všední den mezi 10 až 14 hodinou
  • Před nástupem  ubytování je nutné naplnit protiepidemické podmínky COVID-19 info
  • Správce budovy Vám vydá čip, klíče a předá pokoj do užívání.

Nemám klíče

Správce je v budově každý všední den od 10:00 do 14:00 hod. Pokud přijedete mimo jeho pracovní dobu, můžete jej kontaktovat na čísle +420 603 381 140. Správce přijede a vystaví Vám náhradní klíče a čip. Výjezd správce mimo pracovní dobu je zpoplatněn dle Ubytovacího řádu.
 

Nejdou mi otevřít dveře čipem

Patrně jste zablováni správcem budovy. Nejčastější příčinou může být nedodání potvrzení o bezinfekčnosti, nebo jeho expirace. Ubytovatel má povinnost nevpustit nikoho do budovy bez prokázání O-T-N. Bližší informace jsou zde: COVID-19 info
 

Jak mám platit za ubytování

Výhradně  převodem z účtu. Důležitý je správný variabilní symbol, který je uveden na smlouvě. Platba se provádí na měsíc dopředu například do 10 října se má zaplatit již na měsíc listopad, do 10 listopadu za prosinec atd.. Pokud někdo nastupuje v průběhu akademického roku, je dobré první platbu provést 2x, tím budete mít předplaceno na měsíc dopředu dle smlouvy. Bankovní spojení 51-0060360227/0100.
 
 

Nejde internet

Pokud Vám nejde internet, zjistěte u souseda, zda má podobný problém. Pokud nejde ani jemu pak tuto skutečnost oznamte správci, nejlépe osobně. Pravděpodobně již o závadě bude vědět. Pokud nejde internet jen Vám a ostatním ano, pak závada může být u Vás, nebo nemáte zaplacené ubytování, či jiné poplatky. 
 
 

Chci ukončit ubytování

Kontaktujte správce budovy. Výpovědní lhůta je 3 měsíce a začíná běžet od měsíce následujícího. Pokud potřebujete ukončit ubytování dříve, můžete si za sebe sehnat náhradu a správce Vám výpověď může zkrátit.
 
 

Návštěva na pokoji (přespání)

Relevance této informace je omezena viz COVID-19 info
 
Návštěva na pokoji není nijak omezená, jen pamatujte, že za ni zodpovídáte. Pokud chce někdo u Vás přespat, vždy informujte správce budovy nejlépe prostřednictvím sms zprávy na číslo +420 603 381 140. Do sms napište své jméno a číslo pokoje, jméno návštěvy a jak dlouho se zdrží. Příklad : Novák Jan 212 Nováková Lucie od 1.5. do 3.5.2013. Správce může zpoplatnit toto přespání částkou 150 Kč za noc, či přespání odmítnout. To se však nestává, pokud student tuto možnost nezneužívá na laciné bydlení pro svého kamaráda. Je dobré informovat správce včas tj. do 18:00. Pokud svoji návštěvu přes noc nenahlásíte, můžete mít problém.

 

Aktuální informace

Zájemci o ubytování na akademický rok 2024 - 2025 mohou telefonicky kontaktovat správce budovy na čísle 603 381 140 a domluvit se k podpisu smlouvy.