COVID-19 info, nástup ubytování

Z důvodu celosvětové pandemie COVID-19 Vás informujeme o pravidlech vstupu do budovy, či nástupu ubytování pro akademický rok 2021 – 2022. Daná pravidla vycházejí ze současné situace a dle doporučení hygieniků pro Českou republiku a budou se aktualizovat dle potřeby. S  ohledem na neustále se měnící se podmínky pro vstup z jiných zemí, budeme postupovat individuálně.

 

  • Je přísne zakázáno vstupovat do budovy po příjezdu ze zahraničí (pokud neuplynula doba čtrnácti dní mezi příjezdem a vstupem do budovy) bez vědomí správce.
Občané EU+ budou moci do ČR při splnění všech epidemiologických podmínek přicestovat za jakýmkoliv účelem včetně turistiky. Pro ostatní země mimo EU+ zůstává v platnosti zákaz vstupu na území ČR, s výjimkou zelených zemí a vybraných kategorií v souladu s koordinovaným postupem EU.
 
 
 
Základní epidemiologická pravidla jsou nastavena v závislosti na riziku nákazy koronavirem v zemi, ve které daná osoba pobývala déle než 12 hodin v posledních 14 dnech. Kromě zelených zemí nadále platí pro vstup či pobyt v ČR povinnost testování. Výjimku z testování pak mají v případě oranžových a červených zemí některé očkované osoby či osoby, které covid-19 v posledních 180 dnech prodělaly. V případě cest z tmavě červených zemí pak povinnost podstoupení PCR testu po vstupu či návratu do ČR zůstává, avšak občané ČR či občané EU s vydaným potvrzením o přechodném či trvalém pobytu, kteří prodělali COVID-19 v EU nebo jsou plně očkovaní vakcínami EMA, mohou test podstoupit hned po příjezdu, nikoliv až pátý den ode dne vstupu. Pravidla pro cestování ze zemí s extrémním rizikem zůstávají stejná, tzn., platí povinnost absolvování testu před příjezdem a dvou testů a samoizolace po příjezdu.
 
 
 
Podmínky vstupu jsou popsána v níže uvedených schématech. První schéma popisuje pravidla pro občany ČR a cizince s pobytovým oprávněním vydaným Českou republikou, občany EU+ a cizince s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v zemích EU+. Druhé schéma zobrazuje pravidla pro vstup ostatních cizinců.
 
  
 
Pravidla vstupu a návratu do ČR (účinnost od 21. června 2021)
 
 
- občané ČR a cizinci s pobytovým oprávněním vydaným Českou republikou
- občané EU+ a cizinci s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v zemích EU+
  • Každý, kdo přijel ze zahraničí a neuplynula 14ti denní lhůta mezi příjezdem do ČR a vstoupem do budovy, musí předem informovat správce budovy na telefonním čísle +420 603 385 017. Správce vyhodnutí konkrétní situaci a domluví se s ubytovaným na případná karanténní opatření. Je důležité informovat správce minimálně 48 hodin předem a to výhradně telefonicky. 
  • Správce může po Vás požadovat potvrzení o bezinfekčnosti dle aktuálně nastavených pravidel, nebo Vás může přesunout na nezbytně nutnou dobu na karenténní pokoj či přijme jiná opatření, která budou nutná.
  • V budově ve společných prostorách je nutné používat repirátor třídy FFP2.
  • Návštěvy bez vědomí správce nejsou povoleny.
Pravidla to jsou velmi obecná z důvodu neustále se měnící situace v opatřeních Ministerstva Zdravotnictví. Předem děkujeme za jejich respektování.
 

Důležité odkazy

 

 

  • Podpis smluv na akademický rok 2021 - 2022 již probíhá. Více informací zde: Volná místa