COVID-19 INFO

Na základě usnesení vlády ze dne 16. 8. 2021 s ůčinností od 31 .8. 2021 do 31.12. 2021 ve formě mimořádného opatření, jsou upraveny podmínky pro vstup ubytovaných osob a to následovně:

 

 • Vstup, včetně nástupu ubytování, bude povolen pouze osobám při prokázání jedné z podmínek O-T-N (očkování, test, prodělaná nemoc).
 • Je zakázáno vstupovat do budovy či umožnit vstup bez vědomí správce o prokázaném O-T-N.
 • Každý, kdo přicestoval ze zahraničí, musí předem informovat správce budovy na telefonním čísle +420 603 385 017. Správce vyhodnutí konkrétní situaci a domluví se s ubytovaným na případných karanténních opatření. Je důležité informovat správce minimálně 48 hodin předem a to výhradně telefonicky. 
 • Od 25. 10. 2021 je povinnost nosit ve společných prostorách respirátory FFP2 nebo KN95.

Nastupující ubytovaní se musí prokázat bezinfekčností na COVID-19 a to níže uvedenými způsoby.

Od 1. září bude platit:
Vstup bude povolen pouze při prokázání jedné z podmínek O-T-N, antigenního samotestu na místě či on-line testu ne staršího 24 hodin. Uvedené se bude prokazovat při prvním vstupu a poté každých 7 dní.
Pobyt na kolejích a internátech není v současné době omezen. Záleží na pravidlech vaší vzdělávací instituce a ubytovacího zařízení.
Doporučujeme ale ve společných prostorech nosit respirátor nebo chirurgickou roušku a dodržovat i další hygienická opatření. Především pak ve společných sanitárních zařízeních nebo například kuchyňce.Nástup ubytování

Očkování

 • certifikát očkování zkontroluje jednorázově správce při nástupu ubytování
 • je nutné mít platný certifikát o očkování v době nástupu ubytování nejlépe pomocí QR kódu v aplikaci Tečka.

Test

U testů jsou níže uvedené možnosti:

 • vlastní antigenní samotest certifikovaný v ČR (proveden na místě za přítomnosti správce)
 • on-line test ne starší 72 hodin z akreditované laboratoře na území ČR
 • RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 z akreditované laboratoře ne starší než-li 7 dní
 • uvedené se bude prokazovat při nástupu ubytování a poté opakovaně do 7 dní od testu předchozího
Upozronění: Antigení testy z akreditované laboratoře a RT-PCR testy jsou přenositelné (lze se prokazovat na více místech). U samotestů je platnost omezena na konkrétní místo (budova, zařízení), kde byl test vykonán a je tudíž nepřenositelný.
 

Prodělání nemoci COVID-19

 • lékařské potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 ne starší než 180 dní
 • správce zaznamená datum expirace a po té bude požadovat jednorázově potvrzení o očkování, nebo pravidelné testování
 

Doporučení a upozornění

Doporučujeme ve společných prostorech nosit respirátor nebo chirurgickou roušku a dodržovat i další hygienická opatření. Především pak ve společných sanitárních zařízeních nebo například kuchyňce. 

Ubytovaný, který se prokazuje testy, má za povinnost předložit správci budovy platný test každých 7 dní a to osobně každý všední den mezi 10 až 15 hod, nebo pomocí e-mal komunikace na e-mail adresu ziz@kvazikoleje.cz.Pokud uplyne lhůta prokázání, může mu být zablokován vstup do budovy.

Všechna konkrétní praktická opatření vycházejí s nařízení vlády. Pokud máte podnět / nápad, jak jednotlívé procesy zjednodušit, kontaktujte prosím správce.

Návštěvy a dočasné pobyty

Návštěvy a dočasné pobyty mohou být povoleny se souhlasem správce, a to za stejných podmínek jaké jsou kladeny pro ubytované tj. O-T-N.  Souhlas je vždy udělen osobně správcem. Správce je pro tyto účely k dispozici každý všední den mezi 10 až 15 hod, nebo po domluvě s ním e-mail komunikace ziz@kvazikoleje.cz.

Pokud jsem v budově a mám podezření, že jsem nemocný

Okamžitě kontaktujte telefonicky správce budovy  +420 603 385 017 a konzultujte s ním nastalou situaci. Správce budovy Vám pak doporučí konkrétní opatření a poradí, jak dále postupovat. Správce budovy Vám může preventivně zařídit izolaci ve vlastním pokoji a vyčlenit Vám sociální zařízení, nebo Vás může přesunout na karanténí pokoj s kompletním vybavením a vyčlenit Vám sociální zařízení. Správce má k dispozici ochranné pomůcky, desinfekční prostředky atd., které Vám po dobu nezbytně nutnou může poskytnout.
 
 

Důležité odkazy

 

Aktuální informace

 • V současné chvíli máme jedno volné místo pro dívku na pokoji 517 s možností nástupu od 1 listopadu a jedno volné místo na pokoji 216 s možností nátupu od 1 ledna. Sledujte naše stránky Volná místa, které budeme i nadále aktualizovat v případě volných kapacit. Dle zkušeností jistě volná místa v průběhu měsíce září či října přibudou.
 • Nezapomeňte sledovat naše Facebook stránky, kde se dozvíte aktuální informace a plánované akce na kvazikolejích.
 • Věnujte prosím pozornost mimořádnému opatření vlády ČR, které se vztahuje na nástup a pobyt ubytovaných. Konkrétní informace naleznete zde: COVID-19 info. Ke dni 23. 09. 2021 je 85 procent ubytovaných plně očkovaných.