COVID-19 info, nástup ubytování

Z důvodu celosvětové pandemie COVID-19 Vás informujeme o pravidlech nástupu ubytování pro akademický rok 2020 – 2021. Daná pravidla vycházejí ze současné situace a dle doporučení hygieniků pro Českou republiku.

 

Všichni ubytovaní, kteří se vracejí ze zahraničí a nastupují ubytování ve lhůtě kratší než-li 14 dní od přicestování ze zahraničí, se musí prokázat platným negativním testem na COVID-19 vydaným hygienickými úřadem v ČR. Dané nařízení platí pro všechny, včetně cizinců. Pokud nebudete mít platný negativní test od orgánů z ČR, nemůžete být ubytováni.

 

Před nástupem ubytování je nutné vždy (minimálně 48 hodin předem) kontaktovat správce a sdělit mu přesný termín nástupu ubytování.

 

Před nástupem bude vyplněno čestné prohlášení, že jste v posledních 14. dnech nebyli v zahraničí a nejste si vědomi styku s osobami pozitivními na COVID -19, nebo se ověří certifikát o negativním otestování.

 

 

Od 1.9.2020 až do odvolání je nutné vždy ve společných prostorech používat roušky a dbát zvýšené hygieny.

 

Daná pravidla se mohou v čase měnit dle vývoje situace a podle nařízení orgánů ČR. Věříme, že tyto proaktivní opatření pochopíte a budete je respektovat. Snahou je nevystavit nikoho zvýšenému riziku a zamezit případnému šíření COVID-19 na našem území.

 

V případě dotazů kontaktujte našeho správce od 10 do 15 hod. Na čísle +420 603 385 017 nebo e-mail: ziz@kvazikoleje.cz

 

Odkaz na stažení čestného prohlášení

 

Věnujte prosím pozornost podmínkám nástupu ubytování: https://www.kvazikoleje.cz/covid-19-info/